مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توصیه های اخلاقی

توصیه اخلاقی به زائران اربعین

موسی بن عمران وقتی به وادی طور رسید خطاب آمد : فَخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوى بیرون کن نعلین خود را به درستى که تو در وادى مقدسى هستى بعضی درتفسیر این آیه می گویند: هر چی تعلقات دارید رها کنید. موسی چنگ بزنن…