مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توسل و وهابی

سر درس امامت ۹۵ (توسل، دومین نتیجه ولایت تکوینی ۴)

در بالای قبور ائمه بقیع آیه ای نوشته شده و به چند زبان ترجمه شده است. کلیدداران این آستان مقدس گمان می کنند این آیه هر گونه توسل به صاحبان این قبور را نفی کرده است؛ «یقیناً کسانى را که به جاى خدا (من دون الله) می خوانید بندگان و مملوکانى…