مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توسل و ولایت تکوینی

سر درس امامت ۹۷ (توسل، دومین نتیجه ولایت تکوینی ۶)

گاهی برای تردید در توسل گفته می شود: «هر چند اصل توسل شرک نیست اما توسل به اولیای الهی امری بیهوده و لغو و باطل است زیرا ایشان مرده اند و پس از مرگ صدای ما را نمی شنوند و مکان ما را نمی بییند» این تصور باطل در اندیشه شیعه جایگاهی ندارد و…