مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توجیه ادعاهاي كساني كه مي گويند امام زمان را ديده‌‌ اند

آیا امام زمان را دیده اند؟!

با توجه به روایت «فمن ادعی المشاهده ... فهو کذاب مفتر» ادعاهای کسانی که می‌گویند امام زمان را دیده‌‌اند چگونه قابل توجیه است ؟ پاسخ: ما دو نوع ملاقات داریم که یکی از آنها صحیح و معتبر است و اشکالی بر آن وارد نیست و نوع دیگر