مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تندی نور تو رد چشم مرا ای آفتاب

دردِ دیدن را دوا کن تا تماشایت کنم

باز در من چشم وا کن تا تماشایت کنم دردِ دیدن را دوا کن تا تماشایت کنم آشکارا آشکاری مثل روز روشنی راز‌ها را برملا کن تا تماشایت کنم چشم باطن بین نمی‌خواهم، تو پنهان نیستی چشم ظاهر بین عطا کن تا تماشایت کنم! چشم‌بندی‌های دنیا…