مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تلفیق دموکراسی با سکولاریسم،حکومت اسلامی،لائیسم،حکومت سیاسی،نظام سیاسی اسلام،دموکراسی عربی،حکومت اسلامی،حکومت سلطنتی،دموکراسی غربی،ولایت فقیه،خلیج فارس

تلفیق دموکراسی با سکولاریسم

تلفیق دموکراسی با سکولاریسم دموکراسی پس از عصر رنساس رفته رفته دچار تحولاتی شد. بزرگترین تحول دموکراسی همراه شدن آن با لائیسم بود. در این نوع دموکراسی دیگر دین در ادارۀ جامعه نقشی ندارد. در این شیوۀ حکومتی دین از سیاست جداست و…