مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تلفظ غلط

شرکت در نماز جماعت برای کسی که قرائتش صحیح نیست

  آیات عظام امام خمینی ،اراکی ، بهجت ، تبریزی ، خامنه ای ، خویی ، سیستانی ، زنجانی ، فاضل ، مکارم ،نوری : احتیاط مستحب است. آیات عظام گلپایگانی ،صافی : احتیاط لازم است( مگر اینکه بر او حرج باشد.) آیت الله سیستانی : اگر از حمد…