مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تقوی

چگونه اعمالم قبول می شود؟

امام صادق علیه السلام به راوى فرمود: آیا ملاک قبولى اعمال بندگان را به شما خبر دهم؟ راوى گفت: بله، امام فرمود: ملاک قبولى اعمال عبارتند از: ۱. شهادت این که معبودى بجز خدا نیست و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله بنده و رسول اوست. ۲.…