مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تقطیع روایت و احمدبصری

احمدالحسن و دزدی از روایات

احمد بصری در کتاب خود(۱) در پاسخ به سؤالی درباره شخصیت یمانی، روایتی را از کتاب بشاره الاسلام نقل کرده و با استدلال به آن مدعی می ­شود که خودش جانشین امام زمان عج (خلیفه المهدی) است:قال رسول الله ص: ثم ذکر شاباً فقال إذا رأیتموه فبایعوه …