مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تقسیم بندی مدعیان مهدویت

تقسیم بندی مدعیان دروغین مهدویت+اینفوگرافی

مدعیان مهدویت یا مُتَمَهدیان ویا مدعیان دروغین به کسانی گفته می‌شود که در طول تاریخ، به دروغ خود را به عنوان مهدی موعود معرفی کرده‌اند، و یا اینکه خودشان ادعایی نداشته‌اند، لیکن گروهی، از روی نادانی و شدت گرفتاری و یا از روی غرض، آنها را…