مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تفکر وهابیت

۸. مدعیان مهدویت امیرالمومنین علیه السلام ۳

بر اساس آنچه در مباحث پیشین گذشت معلوم می شود که برخلاف تصور واهی برخی از وهابیان هرگز نمی توان مبداء پیدایش اعتقادات اصیل شیعه را در فرقه سبائیه و در شخص موهوم عبد الله بن سبا دانست؛ زیرا بر فرض که فرقه سبائیه در تاریخ وجود خارجی…