مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تفکر وهابی

انگیزه مهم تهاجم وسیع وهابیت بر علیه شیعه

یکی از انگیزه های مهم این تهاجم ترس از گسترش فرهنگ برخاسته از قرآن وعترت در میان جوانان و دانشمندان تحصیل کرده و استقبال آنان از این مکتب نورانی ، مطابق با سنت راستین محمدی (ص) است. دکتر عصام العماد ، فارغ التحصیل دانشگاه «الامام…