مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تفنگ امام زمان

«استفاده از سلاح غالب»دوازدهمین عامل پیروزی امام زمان (عج)-۱۵

چنانچه گذشت در بسیاری از روایات سلاح حضرت در زمان ظهور «شمشیر» دانسته شده است، بسیاری از پژوهشگران عرصه مهدویت این شمشیر را تاویل نمی برند و همان «شمشیر» می دانند اما شمشیری خاص که به جهت داشتن برخی ویژگی های معجزه گونه تبدیل به سلاح غالب…