مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تعین وقت برای ظهور

ظهور ناگهانی

در بسیاری از روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام‏(ص) و امامان معصوم‏(ع) نقل شده، این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که ظهور نیز همانند قیامت، ناگهانی و غیر منتظره فرا می‏رسد و زمان آن را هیچ‏کس جز خداوند حکیم نمی‏داند. از…