مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تعطیلی احکام الهی

آیات غلط قرآن!!

برای بعضی از افراد که بدنبال دلیل (آیه و روایت) برای تشکیل حکومت در عصر  غیبت هستندباید آیاتی از قرآن آورد که اینان را خوشحال نمایند و دلیل برای اعتقادشان باشد(۱) ما سوال می کنیم که اگر حکومت اسلامی، از یک تا صد، اجرا شود چه مشکلی…