مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تعداد

تعداد تسبیحات اربعه در رکعت سوم

تعداد تسبیحات اربعه در رکعت سوم وچهارم: در مورد تسبیحات اربعه در رکعت سوم وچهارم اختلاف نظری جزئی بین فقها وجود دارد که ما در این قسمت ذکر خواهیم کرد: آیات عظام امام خمینی ، اراکی ، بهجت ، تبریزی ، خامنه ای،…