مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تصویر نوشته شعر مهدوی

تأثیر یک غروب غم‌انگیز جمعه

از مرز ابرهای بهاری عبور کرد چشمی که رد پای شما را مرور کرد تنها به شوق لمس شما ابر بی‌امان یک شهر را به وسعت باران نمور کرد روزی هزار مرتبه تقویم نا‌امید تاریخ روز آمدنت را مرور کرد تأثیر یک غروب غم‌انگیز جمعه بود مضمون…