مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تشنگان عدالت

«کثرت تشنگان عدالت در عصر ظهور»عدالت ورزی در عصر ظهور۷۳

«کثرت تشنگان عدالت در عصر ظهور»عدالت ورزی در عصر ظهور۷۳ تفاوت مهمی که بین برنامه امام زمان (عج) و سایر انبیا و اولیای الهی وجود دارد این است که «یاوران و ناصران» آن حضرت به مراتب بیش از سایر انبیا و اولیا خواهد بود. بسیاری از مردم در…