مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تشرف علامه میرجهانی

علامه میرجهانی تشرف یافته محضر امام زمان(عجل الله)

معرفی یکی از تشرف یافتگان محضر حضرت ولیعصر حجت بن حسن المهدی(عجل الله) علامه آیت الله سیدمحمدحسن میرجهانی طباطبایی(ره) در محمد آباد جرقویه از توابع اصفهان متولد شد.پنج ساله بود که به مکتب رفت. قرآن را در هفت سالگی یاد گرفت. در اصفهان و…