مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تسبیح

خروج سفیانی و یمانی و خراسانی مثل دانه های تسبیح

خروج سفیانی و یمانی و خراسانی مثل دانه های تسبیح بر اساس روایات، خروج یمانی و سفیانی  و خراسانی در همان شش ماهه منتهی به ظهور اتفاق می افتد. این سه خروج بر اساس روایات، با هم اتفاق می افتند. در روایت می فرماید: «… فِی سَنَهٍ…

تعداد تسبیحات اربعه در رکعت سوم

تعداد تسبیحات اربعه در رکعت سوم وچهارم: در مورد تسبیحات اربعه در رکعت سوم وچهارم اختلاف نظری جزئی بین فقها وجود دارد که ما در این قسمت ذکر خواهیم کرد: آیات عظام امام خمینی ، اراکی ، بهجت ، تبریزی ، خامنه ای،…