مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

ترسیم وقایع ظهور

«شناخت به جهت رغبت»دومین فایده ترسیم وقایع هنگام ظهور-۳

اولین دلیل بر اهمیت شناخت وقایع هنگام ظهور و پس از ظهور امام مهدی (عج) «ضرورت آماده سازی برای این انقلاب جهانی» بود. در این بخش به دومین دلیل اشاره می شود. ب. شناخت به جهت رغبت این شناخت باید در وجود هر شیعه ای نقش ببندد تا میل…