مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تربیت فرزند

مراتب تربیت مهدوی(۳)

 مراتب تربیت مهدوی(۳) ثبات و استقامت در تربیت مهدوی سومین مرتبه از مراتب تربیت مهدوی ، تربیت أخص است . وقتی شخص مرحله اول تربیت که ایمان بود به دست آورد و وارد مرحله تربیت الهی و مهدوی شد باید ثبات واستقامت خود را در این راه داشته…

ضرورت آشنایی فرزندان با موضوع مهدویت

نکته اول؛ پیش از پرداختن به بحث راه‌کارها که می تواند نوع نگاه ما را عوض کند و راه‌کارها را کارآمد و مؤثر سازد، توجه به بحث اخلاص و استمرار است. گرچه در مکتب های مختلف تربیتی چنین بحثی جایگاهی ندارد، در مکتب اسلام یکی از شاخص های…