مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

ترانه امام زمانی

کجای کاریم -ترانه مهدوی(علی سلطانی)

"کجای کاریم" ما باعث این روزهای تلخ و سردیم ما هیچ کاری واسه برگشتت نکردیم دنیا پر از بتهای رنگارنگه ای کاش میشد به عصر جاهلیت بر نگردیم ما  واسه برگشت نو بی تابیم  آقا فک میکنیم از جمع اصحابیم آقا اما تموم جمعه های انتظار رو ما…