مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

ارسال مطلب به سایت منجی دوازدهم

مطالب ناب با موضوع مهدویت را برای ما ارسال کنید؛ پس از تأیید و تهیه عکس نوشته مناسب آن را با نام شما نمایش خواهیم داد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .