مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

منتظِر جذب می کند نه جمع

قلبهایی که جذب میکنیم

ای که به انتظارش نشسته ای
معنای زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم
قلب هایی است که جذب میکنیم

منتظر واقعی امام زمان(علیه السلام) نسبت به افراد و محیط خود بی تفاوت نیست
خودخواه هم نیست.فقط هم کارش دعا نیست
منتظر امام زمان سعی و همت خود را به کار می بندد تا انسانهای بیشتری با امام زمانش همراه شوند
دلها را نمیشکند و رها نمیکند،بلکه جذب میکند
با رفتارش،با قلمش، با بیانش، با هر وسیله ای که بتواند مردمان را به منتظر شدن دعوت میکند

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.