مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

آیا رجعت همان تناسخ است؟

IMG_20160613_231626

برخی از اهل سنت همانند ابوالحسن اشعری(۱)، احمد امین مصری(۲) این چنین گمان کرده اند رجعتی که شیعه اعتقاد دارد همان تناسخ است و از آنجائی که تناسخ عقلا و شرعا باطل است پس رجعت نیز باطل است.
قبل از پاسخ به شبهه ما باید معنای تناسخ را بیان کنیم تا بفهمیم و با معنای رجعت مقایسه کنیم تا بفهمیم آیا رجعت همان تناسخ است.
در تعریف تناسخ گفته شده است« عبارت است از انتقال نفس انسان پس از مرگ از بدنی به بدن دیگر که هیچ گونه رابطه ای با بدن اول ندارد».(۳)
یعنی با مردن یک انسانی روح او از بدنش جدا شده و به بدن طفلی که می خواهد به دنیا بیاید ملحق می شود. این تناسخ به اعتقاد شیعه عقلا و نقلا مردود است.
مأمون از امام رضا علیه السلام درباره ی تناسخ سؤال کرد. حضرت فرمودند: هر کس قائل به تناسخ باشد پس او کافر به خداوند بزرگ است.(۴)
مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه تناسخ را عقلا رد کرده است که می توانید مراجعه کنید.
حال تفاوت رجعت با تناسخ
اولا: قبلا ثابت کردیم که رجعت عقلا ممکن و نقلا ضرورت دارد ولی تناسخ عقلا و نقلا باطل است
ثانیا: رجعت عمومی نیست بلکه عده ای خاص به همان بدن اول باز می گردد نه در بدن دیگری، آن هم محدود نه مثل تناسخ که یک روح است و در چرخه های مختلف و بدن های مختلف ادامه دار باشد.
۱. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ص ۴۶.
۲. فجر الاسلام، ص۲۷۷.
۳. اسفار اربعه، ج ۹، ص ۴.
۴ .وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۵۸

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.