مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

«همه، اعضای یک خانواده»عدالت ورزی در عصر ظهور۸۱

«همه، اعضای یک خانواده»عدالت ورزی در عصر ظهور۸۱
حد و مرزهای مالی پرمناقشه ترین حد و مرزهائی است که بشر در طول تاریخ از آن مراقبت کرده است. همه روزه در گوشه گوشه دنیا مناقشات و منازعات فراوانی وجود دارد و یک طرف این منازعات مدعی است که دیگری در مرز اموال او وارد شد است و پول و دارائی آن دیگری را تصاحب کرده است. اگر مناقشات مالی برداشته شود بسیاری از دادگاهها تعطیل می شوند و بسیاری از منازعات خاتمه می یابند.

در میان این منازعات سخت، در اندکی از خانواده ها مرزهای مالی معنا و مفهومی ندارند پدر، مادر و فرزندان سر سفره ای مشترک نشسته اند و برای دارائی های خانواده مرزی قائل نیستند بلکه هر کس به مقدار نیازش از اموال خانواده استفاده می کند و هرگز با مخالفت فردی دیگر از خانواده مواجه نمی شود. البته این حالات آرمانی تنها در «برخی خانواده ها» وجود دارد و متاسفانه در بسیاری از خانواده ها نیز دعوای مرزهای مالی، دعوائی رایج و شایع است.

آیا می توان زمانی را تصور نمود که در آن تمام افراد جامعه مانند افراد آن خانواده آرمانی شوند و مرزهای مالی بین آنها برداشته شود و هر کس بدون داشتن طمع و زیاده خواهی بتواند در اموال دیگران به مقدار نیاز خود تصرف کرده و با مخالفت او مواجه نشود؟
پاسخ مثبت است و روایات ما زمانه ظهور را اینگونه تصویر کرده اند. امام باقر علیه السّلام فرمود: «وقتى‏ که قائم ما (عج) قیام کرد، دوستان مى‏آیند و مردى به کیسه برادر (دینى‏اش) دست مى‏برد و به مقدار احتیاجش برمى‏ دارد و (صاحب کیسه) مانعش نمى‏شود.»[۱]این یعنی اوج همدلی و برادری! امید است این روزگار آسمانی را درک کنیم.

[۱] بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۷۲.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.