مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

«ارائه نظام قانونمند برای تحقق عدالت»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۹

«ارائه نظام قانونمند برای تحقق عدالت»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۹
بدون شک تحقق عدالت در بستر هر جامعه ای، نیازمند بهره مندی از قانونی کامل است که مصالح تمامی افراد را مد نظرقرار داده باشد. همواره تخلف از قوانین از یک سو و اعمال قانون های ناقص و بدون پشتوانه صحیح از سوی دیگر، بستر تحقق بی عدالتی در جوامع را پهن می کنند. بدون شک کامل ترین قوانین، قوانین آسمانی هستند که از طریق پیامبران الهی برای بشر فرستاده شده اند. آیه شریفه سوره مبارکه حدید دومین برنامه پیامبران برای تحقق عدالت را «بهره مندی از شریعت و قانون» می داند و این مهم را با دو لفظ «کتاب» و «میزان» بیان می کند و می فرماید: «به همراه پیامبران کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم به اقامه عدالت اقدام نمایند.»[۱]

مقصود از کتاب همان «کتب آسمانی» پیامبران الهی است و مقصود از میزان ـ که به معنای «وسلیه اندازه گیری» نظیر ترازو است ـ این است که قانون شرعی پیامبران به وزان یک میزان و ترازو، اندازه های دقیق حقوق اشخاص را در نظر گرفته و از این طریق بستر تحقق عدالت را فراهم می آورد؛ بنابراین مجموعه کتاب و میزان همان «شریعت آسمانی پیامبران» است.[۲]

آری چنانچه گذشت در عهد ظهور امام عصر (عج) که وارث تمام انبیاء است حقیقت اسلام ناب محمدی و قانون کاملی که در این شریعت آسمانی بر بشر نازل شده و در بستر زمان مورد غفلت و جهل واقع شده است نمایان می گردد و آن حضرت حقیقت شریعت را زنده می کند و با اعمال دقیق آن، بستر تحقق عدالت در جامعه اسلامی را فراهم می آورد.

[۱] حدید: ۲۳.

[۲] ر.ک: تفسیر المیزان و نمونه، ذیل آیه شریفه.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.