مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

«ارائه حکمت و برهان برای تکامل عقل بشر»تکامل عقل در عصر ظهور۵۰


«ارائه حکمت و برهان برای تکامل عقل بشر»تکامل عقل در عصر ظهور۵۰
صرف نظر از امکان دخالت تکوینی امام در تکامل عقل بشر، احتمال دیگری نیز در این عرصه وجود دارد. امام در زمانه ظهور نه تنها تکوینا عقل بشر را به کمال می رساند بلکه با ارائه مقدمات تکامل عقلی نیز این مهم را به حقیقت مبدل می سازد. آری امام از طریق یاران جان برکفی که دارد با ارائه حکمت و برهان و روشنگری عمومی و از بین پردن پرده های جهل به تکامل عقل بشر کمک می کند.

برای مثال امروزه در خصوص مساله حجاب بسیاری از افراد دچار «جهل» هستند و فلسفه آن را نمی دانند؛ ضرورت لزوم این پوشش خاص برای بانوان، حتی در هوای گرم تابستان، امری است که بسیاری از آنها در قبال آن اعتراف به جهل می کنند اگر در اطراف خود به دقت بنگریم بسیاری از اموری که خود و دیگران به آن مبتلا هستیم ریشه در همین «جهل» دارد و این مساله در روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است.[۱] امام در حکومت عدل خود با اقدامات فرهنگی لازم این جهل ها را از بین می برند و عملا به تحقق عقل ورزی کمک می کنند.

[۱] «ألجهل‏ معدن‏ الشّرّ» غرر الحکم، ص ۴۱.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.