مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

«گسترش علوم»تکامل اخلاق در عصر ظهور۶۴


«گسترش علوم»تکامل اخلاق در عصر ظهور۶۴

دانش های بشری پیشرفت چشمگیری در تاریخ خود ثبت کرده اند. سیر پرشتاب حرکت این دانش ها به میزانی است که حتی پیش بینی در خصوص آنها امری بعید شمره می شود. برای مثلا هیچ کس نمی داند دانش تجربی خاصی مثل «شیمی» ده سال دیگر در چه نقطه ای ایستاده و چه کشفیاتی جدیدی را به ارمغان خواهد آورد.

صرف نظر از علوم تجربی علوم انسانی و علوم الهیاتی نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته اند و برای نمونه جایگاه و گستردگی علومی مثل تفسیر و کلام و فقه و … با جایگاه آنها در چندین قرن پیش قابل مقایسه نیست.

در زمانه ظهور دانشهای بشری سیر برق آسائی پیدا کرده و به یکباره چندین برابر می شوند. امام صادق (ع) مى‏فرماید: «دانش بیست و هفت حرف (شعبه و شاخه) است و مجموع آنچه پیامبران آورده‏اند دو حرف است و مردم تا آن روز بیش از آن دو حرف را نمى‏دانند و چون قائم قیام کند بیست و پنج حرف بقیه را برون آورده و در میان مردم منتشر مى‏سازد و بدین‏سان مجموع بیست و هفت جزء دانش را نشر مى‏دهد»[۱]هر چند این روایت ناظر به علومی است که پیامبران آورده اند اما نمی توان آن را شامل «علوم تجربی» محسوب نکرد زیرا خود پیامبران نیز آورده هائی در علوم تجربی داشته اند. در بخش بعد این نکته بیشتر تشریح می شود.

[۱]  بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.