مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

«محبت یاوران مهدی نسبت به خداوند»دومین ویژگی یاران امام (عج) در عصر ظهور-۱۹

«آنان خداوند را دوست دارند» این ویژگی دوم اصحاب قائم (عج) در زمانه ظهور است که در آیه سوره مائده بیان شده است. محبت هنگامی به کمال می رسد که رابطه ای دو طرفه باشد؛ بندگان خوب خدا او را از صمیم قلب دوست دارند، جاذبه ای از درون آنها را به سمت ذات الوهی می کشاند و مشعوف این جذبه روزگار می گذارانند. خداوند از منظر ایشان «جایگاهی ویژه» دارد که هیچ حقیقت دیگری در آن جای نمی گیرد و این نتیجه محبت زائد الوصف آنها به خداست. متقابلا خداوند نیز هر چند جاذبه درونی برای او تصور ندارد اما حساب ویژه ای برای این بندگان محب باز می کند و آنها از خواص خویش قرار می دهد.

همانطور که «محبوب خدا شدن» ملاک دارد، «محب خدا شدن» نیز ملاک دارد و این دو ملاک در یک حقیقت خلاصه می شوند که عبارت است از «تبعیت و بندگی در آستان الهی»؛ این مهم در آیه سوره آل عمران بیان شده است آنجا که می فرماید: «اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد.»[۱] آری تبعیت از شرع و قوانینی که پیامبر اکرم و جانشینان برحق او فرو فرستاده اند، نه تنها نشانه «دوست داشتن خدا» است بلکه ملاک «دوست خدا شدن» نیز هست و اصحاب قائم (عج) در سایه سار این تبعیت تام از امام خویش به هر دو فخر دست می یابند، هم محبوب خدا می گردند و هم محب او.

[۱] آل عمران: ۳۱.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.