مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

استخاره در اعتقادات اصلا حجیت ندارد


استخاره در اعتقادات اصلا حجیت ندارد
احمداسماعیل پر مدعی ترین مدعی دروغین قرن حاضر است که خود را معصوم سیزدهم و پسر امام زمان معرفی می کند و صدها ادعای دیگر دارد…
یکی از شگردهای پیروان احمد اسماعیل(مدعی دروغین یمانی)برای جذب شیعیان این است که می گویند:
اگر شک دارید که استخاره کنید( استخاره کن ببین احمداسماعیل حق است یا خیر)
اگر استخاره کردیم که احمداسماعیل دروغگوست یا خیر و استخاره تایید کرد که دروغگوست، پاسخ پیروان مدعی یمانی این است: اگر ایمان نیاوری دچار بلا می شوی!!
پاسخ این است که اگر استخاره حجّت است باید در همه ی ابعاد حجّت باشد.هر چند استخاره در اعتقادات اصلا حجیّت ندارد.

در خصوص استخاره و احمد الحسن بیشتر بخوانید

 

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.