مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

۴. اهمیت بحث از مدعیان مهدویت ۳

مدعیان دروغین مهدویت

در مباحث قبل در باب اهمیت بحث از «مدعیان مهدویت» به دو اصل «شناخت دقیق تر اصول مهدویت» و «تثبیت اصالت مهدویت» اشاره شد اینک در بحث پیش رو به سر سومی در اهمیت از این بحث اشاره می نمائیم:

  1. پرهیز از فریب خوردن توسط مدعیان دروغین

«اصل مهدویت» در جوامع اسلامی و نیز اعتقاد به «منجی» در بین تمام بشریت اصلی مسلم است. از طرفی دیگر انتشار ظلم و ستم در بین مردم و ستوه ایشان از این همه بیدادگری همواره آنان را متمایل به ظهور آن منجی الهی نموده و قلبهای ایشان را در سایه انتظار شیرین عدالت جهانی او نشانده است. این همه موجب شده است تا در طول تاریخ، مدعیان دروغین فراوانی به وجود آیند؛ که از مقام نیابت خاصه، تا مهدویت و از آن فراتر، تا مقام الوهیت را برای خویش ادعا کرده و هر کدام به اندازهِ دایره تبلیغ خود، مریدانی به دست آورده اند. گرچه ارباب معرفت و تقوا و مؤمنین آگاه، در هر عصری وجود دارند؛ اما عناصر بی حقیقت و شیادان جاه طلب و دنیاپرست، در طول تاریخ از عقیده و ایمان مردم نسبت به معبود واقعی، رهبران الهی، شؤون دینی و حقایق آسمانی سوء استفاده کرده و خود را به دروغ دارای مناصب معنوی جلوه داده اند و ادعای دروغ نموده اند.

حال باید توجه نمود که این سنت ناپسند منحصر به مرز تاریخی و یا جغرافیائی خاصی نیست بلکه خطری است که تمام معتقدان به «مهدویت» را در تمام زمانها تهدید می نماید؛ مقصود این است که چنین مدعیان شیادی هر روز در لباسی تازه ظهور نموده و عده ای را فریب می دهند و نا گفته پیداست که تنها کسانی از فریب آنها سلامت خواهند ماند که علاوه بر شناخت دقیق اصول مهدویت راستین، با شیوه و شگرد این جماعت آشنا بوده و جنس دعاوی کاذب آنها را می شناسند و روشن است که این مهم بدون شناخت این مدعیان در طول تاریخ فراهم نمی شود.

 

پوستر با کیفیت بالاتر

 

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.