مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

۳. اهمیت بحث از مدعیان مهدویت ۲

۳-۱

در مباحث قبل بیان شده که اولین ثمره شناخت مهدیان دروغین «شناخت دقیق تر اصول مهدویت» و در حقیقت تکمیل فرآیند «مهدی شناسی» و «امام زمان شناسی» است؛ در بحث پیش رو به سر دیگری که در این امر نهفته شده است پرداخته می شود:

  1. تثبیت اصالت مهدویت

آیا وجود جمع کثیری که موسوم به «مهدیان دروغین» هستند ما را در اصل مهدویت دچار تردید نمی نماید؟ آیا کثرت این جماعت فریب پیشه ذهن را به دروغ بودن اصل این جریان منتقل نمی نماید؟ آیا ادعای واهی این عناصر سست بر اینکه «منجی بشریت» هستند، باعث سست شدن اصل اعتقاد به آمدن منجی برای بشریت نمی شود؟

با کمی دقت در سوالات فوق روشن می شود که پاسخ منفی است زیرا:

اولا اصل مهدویت با ادعای این افراد شکل نگرفته است بلکه این اصل از طریق آیات متعدد قرآنی، روایات متواتر شیعه و سنی، اجماع قطعی تمام دانشمندان اسلامی بلکه تمام اندیشمندان الهی در همه ادیان به مرحله اثبات رسیده است[۱] که تبیین مفصل آنها مناسبتی با موضوع بحث فعلی ندارد.

ثانیا اساسا وجود «امر تقلبی» وجود «اصل» را تثبیت نموده و دلیل روشنی بر حقیقی بودن آن است نه اینکه وجود اصل را خدشه دار نماید. برای مثال بین مردم کما بیش اسکناس تقلبی ۱۰۰۰ تومانی و یا ۲۰۰۰ تومانی وجود دارد زیرا این دو اسکناس، اصل واقعی در بین مردم دارند اما هرگز اسکناس تقلبی ۷۰۰۰ تومانی و یا ۲۵۰۰ تومانی ملاحظه نمی شود! و اگر روزی نیز به تقلب وارد بازار شود اقبالی به آن نشده به سرعت از میدان بیرون می شود زیرا چنین اسکناس هائی اساسا «اصلی» در بازار ندارند.

در مساله مهدویت نیز امر همینگونه است یعنی آنقدر «اصل ظهور منجی» در جوامع اسلامی مسلم بوده و آنقدر فطرت پاک مردم به انتظار این وعده آسمانی نشسته بوده است که شیادانی از آن سوء استفاده نموده و خود را همان «منجی موعود» معرفی کرده اند. بنابراین کثرت این جماعت دلیل روشنی بر تثبیت و استحکام اعتقاد به مهدویت است.

[۱] در همین سایت در ضمن مباحث «سر درس مهدویت» این امور به تفصیل تبیین شده اند.

 

پوستر با کیفیت بالاتر

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.