مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

ماهیت واقعی دموکراسی ۱

۶۹

پشت پردۀ دموکراسی(۱)
به نظر می رسد مدعیان کنونی دموکراسی به دنبال منافع خود و ادامه استعمار کشورهای ضعیف می باشند.لذا در هر جایی که با منافع آنها در تضاد باشد به راحتی کنار می گذارند.
در کشور ایران به سال ۱۳۵۷ اکثریت مردم خواهان حکومت دینی شدند و به اسقاط نظامی پرداختند که کاملا استبدادی بود. به جای اینکه منادیان دموکراسی از آن حمایت کنند مشغول به توطئه چینی و براندازی چنین نظام مردم سالاری شدند. حکومتی که از اول آن بر اساس خواست مردم شکل گرفته بود و شخص در راس حکومت قرار گرفته بود که اکثریت به اتفاق مردم او را تائید کرده بودند.
سوال اساسی ما از حکومتهای که مدعی اند بر اساس دموکراسی شکل گرفته اند این است که چرا باوجود اینکه در ایران حکومتی شکل گرفت که در دهم و یازدهم فروردین ، مردم با اکثریت آرا ، بالای ۹۸درصد نوع حکومت خود را که عبارت بود از جمهوری اسلامی انتخاب کردندو به قانون اساسی آن هم بالای شانزده ملیون رای دادند، شما چنین نظامی را غیر دمکراتیک خواندید. در کشوری که همه ساله یک انتخابات برگزار می شود و همه مسولان جامعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب می شوند، باز هم شما به بهانه های مختلف به مخالفت می پردازید. آیا مشارکت مردمی در انتخابات شما بیشتر است یا در ایران؟ ایرانی که غالبند بالای ۵۰درصد مردم شرکت می کنند و در کشورهای شما غالبند زیر ۵۰ درصد شرکت می کنند.
آیا غیر از این است که در ایران حکومتی دینی شکل گرفته که نه تنها غیر دمکراتیک نیست بلکه باید طبق مبنای شما دمکراتیک ترین کشور دنیا به حساب بیاید. در جلسۀ آینده به مواردی دیگر اشاره خواهیم کرد تا معلوم شود پشت پردۀ دموکراسی چه چیزی قرار گرفته است.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.