مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

ضرورت تشکیل حکومت

۱۶-۱

 

ضرورت تشکیل حکومت
اکثر اندیشمندان فلسفۀ سیاسی وجود حکومت در جامعه را ضروری می دانند. جامعۀ انسانی از آن جهت که متشکل از افراد با منافع و علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است ضرورتا نیازمند حکومت است. حتی در شکل محدود و کوچک آن تصور اینکه حکومت و ریاستی نباشد چه مشکلات فراوانی از قبیل هرج ومرج و بی نظمی به وجود می آورد و بسیاری از نیازهای عمومی جامعه برآورده نمی شود.
عده ای قلیلی منکر ضرورت حکومت هستند و نظریۀ آنارشیسم را طرح کرده اند. اینها می گویند بشر قادر است با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و می توان افراد جامعه را چنان تعلیم داد و تربیت نمود که بدون وجود حکومت، مصالح خود را شناخته و در پی تحصیل آن باشند.(۱)
این نظریه بسیار غیر واقع بینانه است. اینکه مردم را چنان تربیت کرد که چنان زندگی کنند و هیچ مشکلی به وجود نیاید فقط در تصورات ذهنی می توان به آن رسید. تصور چنین دیدگاهی حتی در یک جامعه ی روستائی بسیار مشکل است چه برسد به وضعیت جامعه ی امروزی و با آن گستردگی که دارد.
در جلسۀ آینده دلائل تشکیل حکومت از نظر اسلام را ارائه خواهیم داد.
۱.نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی،ص۹۸

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.