مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت

۲۱-۱

ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت(۲)
امام خمینی در این رابطه می فرمایند: از غیبت صغری تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر هم بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیامبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟(۱)
در اسلام احکام زیادی وجود دارد که اجرای آن نیازمند حکومت است و اجرای آنها محدود به زمان خاصی نشده است.
در اسلام حدود وثغور و دفاع از تمامیت ارضی مطرح می باشد. مانند آیۀ شریفه که خداوند می فرمایند:« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل؛ هر آنچه از نیروی سلاح و اسبان آماده می توانید فراهم سازید»۲. آیا فراهم کردن چنین تدارکات گسترده ی نظامی جز با تشکیل حکومت میسر می شود.
در اسلام مباحث مالی مانند مالیات ، جزیه، خمس و زکات مطرح می باشد. قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص دارد. اسلام حاوی قوانین و مقرراتی می باشد که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد.
و در آخر اینکه هیچکدام از اینها محدود به زمان خاصی نشده است و زمان غیبت معصوم را هم می گیرد.
۱.ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۲۴
۲.انفال، آیۀ ۶۰

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.