مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

مقایسه جهانی سازی غربی و مهدوی

IMG_20160520_194745

مصلحان اجتماعی و صاجب نظران فلسفۀ سیاسی، درمان دردهای جامعه بشری و برطرف کردن تضادها، استثمارها، استبدادها، استعمارها، ناهنجاریها ، ظلم ها و … را در پرتو برپایی نظام واحد و یکسان سازی نظام مدیریت اجتماعات انسانی، امکان پذیر دانسته اند.
مدیریت واحدی که از هرگونه جانبداری، نژادگرایی ، زورگوئی زورمندان به دور باشد و بر پایه قانون عدل و مساوات با همگان رفتار کند. این اندیشمندان به شکستن حد و مرزهای جغرافیایی و نژادی باور داشتن و تلاش می کردند موانع موجود سر راه را بردارند.
اندیشمندان جهانی سازی به دنبال این بودند که صلح را در روابط بین الملل حاکم کنند و مرجعی درست کنند تا در صورت تجاوز کشوری از آن جلوگیری کنند. آنان بدنبال این بودند تا از این طریق مشکل بزرگ بشریت را حل کنند.
اگر هدف جهانی سازی ایجاد صلح و آرامش در جوامع بشری و سوق دادن جامعه به مرکزیت واحد و یگانه اقتصادی و فراگیر شدن دانش در سطح جهان باشد و به طور کلی رشد جوامع انسانی با هم، بسیار خوب و آرمانی است. این اهداف تا حدودی با برخی از اهداف جهانی سازی حضرت مهدی(عج) یکسان است. منجی عالم بشریت هم برای مبارزه با ظلم و فساد و ایجاد صلح و آرامش و رشد جوامع انسانی در همه زمینه ها قیام خواهند کرد.
اما در عصر کنونی چیزی که ما شاهد آن هستیم و مدعیان نظم نوین جهانی به کار گرفته چیزی غیر از اینهاست که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.