مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

جهانی سازی از دیدگاه اسلام

IMG_20160521_194559

ما معتقد هستیم که اسلام یک دین جهانی است و از کتابی که منبع اصلی آن به حساب می آید به خوبی برداشت می شود که در بیشتر مواقع جهان را مورد خطاب قرار داده نه فقط مسلمانان را .
جهانی سازی که غربیان مطرح می کنند یقینا مورد پذیرش اسلام نیست. چیزی که ما می توانیم مطرح کنیم بحث جهانی شدن است.
حال در بحث جهانی شدن بحث می شود که آیا این کار یک فرصت است و یا یک تهدید. بدین معنا که با باز شدن فضای جهان ما می توانیم ندای اسلام را به دنیا برسانیم و یا در اثر فرصت سوزی و با تبلیغات گسترده جبهه مقابل اسلام این ما هستیم که در فرهنگ و … جهان حل شده و غنای خود را از دست می دهیم و این درست مقابل حرکت در راستای جهانی سازی مهدوی می باشد.
اگر ما بتوانیم چند مؤلفه را رعایت کنیم، آنوقت است که جهانی شدن را تبدیل به فرصت می کنیم و ندای اسلام را که مطابق با فطرت است به گوش ملتهای جهان می رسانیم.
یک. باز سازی فکر دینی و قابل فهم برای جهان که نیازمند این است با زبان دنیا معارف اسلام ارائه شود.
دو. کاربردی کردن مسائل دینی و با عمل به دنیا نشان دادن این مطلب که دین در عرصه های مختلف زندگی بشری برنامه دارد و می تواند مشکلات گوناگون را حل کند.
سوم. تبین موضوعات معرفتی مانند آفرینش جهان و انسان و رابطه آن با آفریدگار جهان و تبین دقیق مفاهیمی مانند آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری و … با یک نگاه تطبیقی میان ادیان آسمانی و مکاتب بشری.
چهارم. ارائه طرح و برنامه و هدف حکومت واحد جهانی اسلام در قالب دولت مهدوی از نظرگاه اندیشه شیعی.
با این نگاه می توانیم جهانی شدن را تبدیل به فرصت و بالندگی اسلام در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… کنیم و در غیر این صورت جهانی شدن یک تهدید جدی به حساب می آید.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.