مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

سر درس مهدویت ۵۹ (مهدی فرزند امام عسکری ۱)

۹

بسیاری از علمای اهل سنت ولادت امام عصر علیه السلام در ۲۵۵ هـ را پذیرفته اند، در این میان «ابن تیمیه» منکر این مساله است و با نقل عبارتی از «محمد بن جریر طبری» مبنی بر اینکه: «الحسن بن علی العسکری لم یکن له نسل؛ امام عسکری فرزندی نداشته است و اولادی از خود باقی نگذاشته است» ولادت آن حضرت را رد می کند. (ر.ک: منهاج السنه ، ج۴ ، ص۸۷) بسیاری دیگر نیز با استناد به همین نقل ابن تیمیه ولادت آن حضرت را انکار کرده اند. در این خصوص لازم است نکاتی بیان نمائیم:

اولا: بعد از ثبوت اتفاقی ولادت حضرت در نزد اندیشمندان شیعه، اظهار نظر یک دانشمند سنی خصوصا شخصی مانند ابن تیمیه – که دشمنی او با امامیه بسیار روشن است – نباید برای هیچ شیعه ای ایجاد تردید نماید. زیرا پس از اثبات حقانیت تشیع و طبعا حقانیت کتب عالمان شیعی، اخذ معارف از برخی اندیشمندان سنی – که طبق فرض برای یک شیعه بر حق نیستند – آن هم در مساله ای که آن عالم سنی با تمام اندیشمندان شیعی مخالفت کرده است صحیح و معقول نیست.

ثانیا: در بین اندیشمندان سنی نیز بسیار از بزرگان ایشان مانند ابن جوزی، مسعودی، ابن خلکان، زرکلی و … با این دیدگاه ابن تیمیه موافق نیستند و به ولادت آن حضرت تصریح دارند. نام برخی از ایشان در دو درس قبلی بیان شد.

به هر روی ابن تیمیه این عبارت را همراه با اشتباهی فاحش نیز نقل نموده است که در درس بعد به توضیح و تبیین آن می پردازیم.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.