مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

سر درس مهدویت ۳۲ (مساله طول عمر مهدی موعود علیه السلام ۲)

 IMG_20160502_112644

  1. پرسش در خصوص عمر طولانی مهدی موعود علیه السلام و تردید در واقعی بودن آن مساله ای است که از دیرباز ذهن بسیاری را معطوف به خود نموده است. باید توجه نمود که افرادی که این سوال را در ذهن می پرورانند دو دسته اند:

الف. عده ای از اساس منکر وجود خدا هستند (ماتریالیست ها) یا دست کم در اوصاف خدای عالم تردید دارند و برای مثال در «علم بی نهایت» یا «قدرت بی حد» او شک دارند؛ پاسخ به این پرسش برای چنین افرادی لغو و بیهوده است؛ در حقیقت لازم است برای ایشان مسائل مهمتری تبیین شده و پرسش های کلیدی تر آنها پاسخ داده شود. طبق فرض این دسته از افراد اصل وجود خدا و یا اصل ویژگی های خدا را قبول ندارند چرا اینان باید به مساله «طول عمر امام زمان» نظر بیافکنند؟ در حالی که عقل و منطق، آنها را به پرسش در خصوص اصل وجود خدا و ویژگی های او سوق می دهد نه چنین سوالی که جنبه ثانوی دارد و طبیعتا فقط برای معتقدان به وجود خدا و اوصاف او مطرح می شود. اساسا چنین پرسشی لغو و بیهوده است و قاعدتا این پرسش کنندگان انگیزه از بین بردن جهل ندارند بلکه به دنبال تمسخر معتقدان به این اعتقاد و یا تحقیر آنها و یا انگیزه های ناسالمی از این دست هستند.

ب. عده ای وجود خدا را پذیرفته و ویژگی های او را نیز کما بیش شناخته اند، ای بسا در دایره مسلمین داخلند و شهادتین بر لب می رانند و ای بسا حتی در جمع شیعیان قرار دارند و و خویشتن را اراتمند و معتقد به اهل بیت علیهم السلام می شمارند. این دسته از افراد به انگیزه «از بین بردن جهل» چنین سوالی می نمایند و بر هر صاحب دانشِ متعهدی لازم است که در مقابل سوال آنان سکوت نکند و پاسخ آنان را با دلیل روشن بیان نماید.

بنابراین روی سخن ما در مساله مهم «طول عمر امام زمان» صرفا با خداباورانی است که خدای سبحان را با ویژگی ها و اوصافش شناخته و به وجود او باور دارند و الا بر دیگر افراد لازم است این مساله را در کناری نهاده و ابتدا در خصوص اصل وجود خدای متعال و ویژگی های او تحقیق نمایند.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.