مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

ماجرای چاه جمکران و عریضه نویسی

 

چاه جمکران

جریان چاهی که در جمکران است چیست؟

پاسخ: در عصر غیبت نیز مانند عصر حضور مومنین گاه گرفتاری های شدید دارند از امامان نقل شده است که در چنین شرایطی شخص در برگه ای نام خدا ، پیامبر و امامان را نوشته ( عباراتی مخصوص دارد) و با توجه و توکل بر خدا گرفتاری خود را از خدا درخواست نماید و معصومین را برای گرفتن حاجت بین خود و خدا واسطه قرار دهد و حاجت و گرفتاری خود را نیز در آن برگه بنویسد آن را بسته و در نهر آب جاری و یا چاهی بیندازد انشا الله خداوند حاجت او را بر آورده نماید.
( دستور العمل ها و دعاهای مختلف در این مورد هست می توانید زاد المعاد مرحوم مجلسی ص ۵۷۷ به بعد را مطالعه کنید) .

لزومی ندارد که این عریضه را در چاه جمکران بیندازد در هر شهر و کشوری که هست می تواند این کار را بکند، در جمکران چون افراد زیادی از شهرهای مختلف می آیند و گاه در شهرهای بزرگ پیدا کردن نهر آب جاری یا چاه دشوار است چاهی کنده اند که هر کس خواست عریضه بنویسد و چاهی سراغ نداشت، در آن چاه بیندازد.

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.