مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

هفته وحدت

هفته وحدت-ویژه نامه مناسبتی برای هفته وحدت که همه مسلمانان با اتکاء به قرآن و پیامبر رحمت بر دشمنان پیروز خواهند شد.
در هفته وحدت شیعه و سنی  دست به دست  هم میدهند و مصداق این  آیه خواهند شد:
واعتصمو بحبل اله جمیعا…..
نامگذاری این  هفته توسط  علمای  اعلام و حضرت امام خمینی (ره ) است.