مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه مطالب «مدعیان دروغین مهدویت» در قالب متنهای کوتاه + عکس نوشته و پوستر، نرم افزار و پاور پوینت با استفاده از منابع معتبر علمی و تاریخی تقدیم می گردد.

– ازمدعیان  زمان معصومین(علیهم السلام) تا زمان حاضر!
– از مدعی مهدویتی که ادعا میکند محسن سقط شده است تا مدعی مهدویتی که میگوید من علی بن ابیطالبم….!!
– از آن مدعی که مهندس عمران است تا مدعی ای که هزارن نفر در هندوستان و عراق و …. پیرو او هستند!!
– از مدعی مهدویت تا خدا بودن !!!
-از مدعیان مهدویتِ بهایی و وهابی و سنی و ….
– از کسانی که آن حاکم را  مهدی موعود می دانستند تا کسی که با کتک خوردن گفت نه نیستم!!
-از پسری که برای ازدواج با دختر ادعای ارتباط کرد تا دانشجوی اخراجی دکترا که ادعا داشت…

و امروز نوجوانان و جوانان مسلمان باید با تاریخچه مدعیان و شگردهای این شیّادان با مطالعه مجموعه محتوای مدعیان مهدویت آشنا شوند، برای مربیان و طلاب و دانشجویان این مجموعه محتوایی تبدیل به پاور پوینت و نرم افزار اندرویدی نیز شده است.

[announcement_ztl tabicon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-display” icon_color=”#b7f400″ icon_background_color=”” color=”#ffffff” button_style=”Primary” title=”پاورپوینت جامع مدعیان دروغین مهدویت” subtitle=”پاورپوینت جامع مدعیان دروغین مهدویت از طریق سایت منجی اَپ قابل دریافت است.” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmonji12.app%3Fp%3D2609|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE|target:%20_blank|” class=”.ztl-button-one a, .ztl-button-one a:focus, .ztl-button-one button, .ztl-button-one button:focus { color: white !important; border-color: white !important; background-color: transparent; text-decoration: none; }”]
[announcement_ztl tabicon=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-download” icon_color=”#b7f400″ icon_background_color=”” color=”#ffffff” button_style=”Primary” title=”نرم افزار مدعیان دروغین مهدویت” subtitle=”نرم افزار مدعیان دروغین مهدویت، در کافه بازار و سایت منجی اَپ قابل دریافت است.” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmonji12.app%3Fp%3D781|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE|target:%20_blank|” class=”.ztl-button-one a, .ztl-button-one a:focus, .ztl-button-one button, .ztl-button-one button:focus { color: white !important; border-color: white !important; background-color: transparent; text-decoration: none; }”]

[title_ztl tag=”h3″ weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مباحث مقدماتی مدعیان دروغین مهدویت” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مدعیان مهدویت قرن یکم تا قرن چهارم” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-main-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مدعیان مهدویت قرن پنجم تا قرن سیزدهم” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-accent-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”منکران مهدویت و مدعیان نبوّت” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-accent-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مدعیان مهدویت معاصر” color=”#ffffff”]

[announcement_ztl tabicon=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-download” icon_color=”#b7f400″ icon_background_color=”” color=”#ffffff” button_style=”Primary” title=”دانلود نرم افزار مدعیان دروغین مهدویت” subtitle=”نرم افزار مدعیان مهدویت با دانلود رایگان از سایت منجی اَپ و کافه بازار” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmonji12.app%3Fp%3D781|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE|target:%20_blank|” class=”.ztl-button-one a, .ztl-button-one a:focus, .ztl-button-one button, .ztl-button-one button:focus { color: white !important; border-color: white !important; background-color: transparent; text-decoration: none; }”][announcement_ztl tabicon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-display” icon_color=”#b7f400″ icon_background_color=”” color=”#ffffff” button_style=”Primary” title=”پاورپوینت جامع مدعیان دروغین مهدویت” subtitle=”پاورپوینت جامع مدعیان دروغین مهدویت در سه قسمت از اولین مدعیان مهدویت در اسلام تا زمان معاصر را به خود اختصاص داده است.که از طریق سایت منجی اَپ قابل دریافت است.” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmonji12.app%3Fp%3D2609|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE|target:%20_blank|” class=”.ztl-button-one a, .ztl-button-one a:focus, .ztl-button-one button, .ztl-button-one button:focus { color: white !important; border-color: white !important; background-color: transparent; text-decoration: none; }”]