مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

بسم الله الرحمن الرحیم

[title_ztl tag=”p” weight=”ztl-font-normal” align=”Center” title=”درصد پیشرفت کار طرح محتوایی امام زمان شناسی” color=”#ffffff”]
تولید محتوا(متن و عکس نوشته) 100%
انتشار در فضای مجازی 80%
تولید نرم افزار 100%
[announcement_ztl tabicon=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-download” icon_color=”#b7f400″ icon_background_color=”” color=”#ffffff” button_style=”Primary” title=”نرم افزارامام زمان شناسی” subtitle=”نرم افزار امام زمان شناسی در کافه بازار و سایت منجی اَپ قابل دریافت است.” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmonji12.app%3Fp%3D2609|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE|target:%20_blank|” class=”.ztl-button-one a, .ztl-button-one a:focus, .ztl-button-one button, .ztl-button-one button:focus { color: white !important; border-color: white !important; background-color: transparent; text-decoration: none; }”]

[title_ztl tag=”h3″ weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”دلایل وجود امام زمان(علیه السّلام)” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مهدی موعود(علیه السّلام) در آیات قرآن” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-main-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مهدی موعود(علیه السّلام) در ادیان دیگر” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-accent-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”مسأله طول عمر مهدی موعود(علیه السّلام)” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-main-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”فلسفه غیبت مهدی موعود(علیه السّلام)” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-main-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”ولادت مهدی موعود(علیه السّلام)” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-accent-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”هویت مهدی موعود(علیه السّلام)” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-main-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”پاسخ به مشهورترین شبهات وهابیت در خصوص امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)” color=”#ffffff”]

[title_ztl tag=”h3″ style=”ztl-main-font” weight=”ztl-font-bold” align=”Center” title=”منتظران و تشرف یافتگان محضر مهدی موعود(ع)” color=”#ffffff”]

[announcement_ztl tabicon=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-download” icon_color=”#b7f400″ icon_background_color=”” color=”#ffffff” button_style=”Primary” title=”نرم افزارامام زمان شناسی” subtitle=”نرم افزار امام زمان شناسی با دانلود رایگان تقدیم می گردد.” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmonji12.app%3Fp%3D2609|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE|target:%20_blank|” class=”.ztl-button-one a, .ztl-button-one a:focus, .ztl-button-one button, .ztl-button-one button:focus { color: white !important; border-color: white !important; background-color: transparent; text-decoration: none; }”]