ویژه

احمدالحسن حیوان صفت است؟ -
احمد بصری در کتاب وهم الالحاد، علمای وهابیت را حیوان صفت نامیده و گفته است: «آنان دیگران را تکفیر می کنند و به پیروان آدمکش خود جواز سر بریدن دیگران را اعطا می کنند. این خود بزرگترین دلیل بر این […]
«مقابله با ستمگران از طریق اعمال زور» عدالت ورزی در عصر ظهور۷۱ -
«مقابله با ستمگران از طریق اعمال زور» عدالت ورزی در عصر ظهور۷۱ همه شنیده ایم که امام زمان (عج) در عصر ظهور، برخی از ستمگران عالم را از طریق شمشیر و اعمال زور از صحنه خارج می کند، این سیره، […]
«آهن برای مقابله با ستمگران»عدالت ورزی در عصر ظهور۷۰ -
«آهن برای مقابله با ستمگران»عدالت ورزی در عصر ظهور۷۰ هر چند ارائه «استدلال» و برهان روشن، از یک سو و آوردن «شریعت» و قانونی که ضامن حقوق افراد است از سوی دیگر می توانند به میزانی چشمگیر تحقق عدالت را […]
«روش امام زمان (عج) همان روش پیامبران»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۷ -
«روش امام زمان (عج) همان روش پیامبران (علیهم السلام)»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۷ گذشت که امام قائم (عج) در قامت همه انبیا ظهور می کند و تمام برنامه های ایشان و روش تربیتی آنها را سرمشق خود قرار می دهد. […]
«کیفیت تحقق عدالت»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۶ -
«کیفیت تحقق عدالت»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۶ همه می دانیم که امام زمان (عج) هنگامی که زمین پر از ظلم شده است ظهور می کند و آن را از حقیقت عدالت لبریز می گرداند. سوالی که در این بخش و […]
شگرد فرقه های انحرافی مهدویت در فضای مجازی -
یکی از روش های جذب در اکثر فرقه های انحرافی، استفاده از احساسات و اعتقادات جامعه است . از بستر فضای مجازی استفاده می کنند و در تالارها و شبکه هایی که به نام مهدویت و امام زمان راه اندازی […]
«پشت کردن مردم به مظاهر فساد»تکامل اخلاق در عصر ظهور۵۲ -
«پشت کردن مردم به مظاهر فساد»تکامل اخلاق در عصر ظهور۵۲ جهان امروز جهانی پر از فساد است؛ از هر گوشه این دنیا مظاهر فساد هر روز بیش از روز قبل جلوه نمائی می کنند. برخی از این مفاسد آن قدر […]
احمدالحسن روایات یمانی را به بازی گرفته است؟! -
احمدالحسن روایات یمانی را به بازی گرفته است؟! اصل یمانی بر اساس چهار-پنج روایت، یکی از پنج علائم قطعی است. این علائم از حتمیات شمرده شده و یمانی یکی از این هاست که در روایات آمده: «و الیمانی من المحتوم[الغیبه، […]
یمانی در روایات سرباز امام مهدی است -
پیروان یمانی  تمام تلاش خود را برای جلب مریدهای بیشتر برای این فرد(احمد الحسن) می کنند . این فرد اگر همان یمانی مذکور در روایات است قطعا نباید مردم را به سوی خود دعوت کند چرا که یمانی مذکور در […]