منجی دوازدهم | مهدویت"کلیپ"عکس نوشته"متن کوتاه"امام زمان

منو

تقویت فرهنگ نیابت

همه می خواستند بدانند بعد ازامام حسن عسگری(ع) چه کنند؟مسائل دین راازچه کسی بپرسند؟و….. امام فرمودند:درغیبت اوآن چه عثمان بن سعید می گوید بپذیرید واز […]

ادامه مطلب