منجی دوازدهم در اینستاگرام

تبلیغ اینستا
۱.صفحه ی  اصلی اینستاگرام منجی دوازدهم که با هدف نشر معرف مهدوی و پاسخگویی به سؤالات کاربران ایجاد شده است و مطالب ویژه گروه منجی دوازدهم در آن بارگذاری می شود.

برای بازدید را کلیک کنید

۲.صفحه ی دوم منجی دوازدهم با عنوان «منجی زمان» تولیدات گرافیست خوب گروه منجی دوازدهم در آن بارگذاری می گردد.

برای بازدید کلیک کنید

۳.صفحه ی سوم که اختصاصا به زبان انگلیسی فعالیت میکند و ان شاء الله در آینده ای نزدیک با سایت انگلیسی منجی دوازدهم هماهنگ خواهد شد.

برای بازدید کلیک کنید